המשרד מתכנן ומכין תכניות בניין עיר בכל הרמות .

תכניות להקמת ישובים חדשים . בעבר תכנן המשרד תכניות לבנית הישובים הקהלתיים  שבות רחל בחבל בנימין  ונופי פרת בצפון מדבר יהודה . כמו כן תכנן המשרד את העיר שילה מזרח בת 12,000 יחדות דיור שלא נבנתה .

תכניות להרחבת ישובים , שכונות חדשות בישוב כפר אדומים ,גבעת הדיר והגבעה המערבית ומרכזי ישובים ומושבים - מושב יציץ ומושב עזריה .

תכניות מתאר איזוריות  .

תכניות להשבחת מקרקעין ,  שינויי יעוד , הרחבות דיור ותוספת אגפים ויחידות דיור למבנים קיימים .

במסגרת זו אנו מטפלים במיחזור המבנה והתאמתו לדרישות מתקדמות של הדיירים והמשתמשים . אנחנו מכינים את כל המסמכים והתכניות לוועדה המקומית או  מעבירים אותן ישירות לוועדה המחוזית לפי תיקון 43 לחוק התיכנון והבנייה .

אנחנו מבצעים את התכנון לפי נוהלי מבא"ת החדשים של משרד הפנים .

 משרדינו מתמחה בטיפול בתכניות ביניין עיר גם מול רשויות ממשלתיות כמו רשות העתיקות , רשות שדות תעופה , החברה הלאומית לדרכים ( מע"ץ ) ועוד .