אנחנו מתכננים תכניות אדריכליות לכל סוגי המבנים.

התכנון כולל הכנת פרוגרמה כמותית של הפונקציות הנדרשות יחד עם המזמין, בדיקת התאמה למקרקעין ולתנאי המגרש

 , התאמת ציפיות עם המזמין, סגנון, מראה חיצוני, שימושים עיקריים ושימושי משנה והטכנולוגיה ודרכי הביצוע האפשריים ועוד.

לאחר מכן אנו מגיעים לתכנון של מספר אפשרויות לתכנון המבנה, הכול על פי הפרוגרמה וההנחיות והרמזים שהוסכמו .ומבצעים תכנון ראשוני מוקדם של מספר חלופות בסיסיות .

לאחר דיון עם המזמין ,מגיע שלב בחירת החלופה הנבחרת מתוך ההחלופות שתוכננו לעיל . כאן לוקחים את אחת החלופות ומשפרים אותה או שמרכיבים אותה מכל ה"דברים הטובים " שתוכננו מקודם .

בשלב זה מתכננים את המבנה הסופי בקנה מידה  1:100: את כל חלקי המבנה ,את חזיתות המבנה כפי שיראה , את המעברים והקשרים בין חלקיו .

בשלב זה נקבעת ההעמדה הסופית שלו על המגרש והקשר עם החצר והרחוב . מתוכננת החניה והגישה אל המבנה וממנו .

בו זמנית אנחנו מגיעים לסיכום עם מהנדס הקונסטרוקציה על  ה" סכמה הסטטית " מיקום העמודים ,גדלם , עוביי תקרה ואופי הקירות החיצונים , ציפויים , עיבוד פרטי החלונות והדלתות ,הגג והתיקרות .

משרדינו מדגיש בתכנון את זרימת החלל ואת הקשר הוויזואלי בין חלקי המבנה וקומותיו  ואת הקשר פנים -חוץ  שלו לפיתוח החצר והנוף העירוני .

תכנית אלו של המבנה מוגשות כבקשה להיתר לועדה המקומית לתיכנון ובנייה .

בד בבד עם  הטיפול והאישור העקרוני של הוועדה ,אנחנו מתכננים תכניות עבודה לביצוע יחד עם מהנדסים אחרים : מהנדס הקונסטרוקציה , מהנדס האינסטלציה ומהנדס החשמל .

למבנים ברמת מורכבות גדולה או מבנים ציבוריים אנחנו משתפים גם מהנדסי בטיחות , תנועה , נגישות ועוד .

לפי דרישה אנחנו גם מבצעים פיקוח עליון או צמוד על  הביצוע , או ניהול הביצוע ( הפעלת קבלני משנה במקום קבלן ראשי ) - בתשלום נוסף .