כתובת:

הגיתית 1

שימושים:

בניין משרדי המועצה הדתית בשילוב תנועת הנוער אריאל

גודל מגרש:

1500 מ"ר

סטטוס:

מאוכלס

 
חזית המבנה