כתובת:

רח׳ קדושת לוי, ביתר עלית

שימושים:

בית ספר תיכון וסמינר למורות

גודל מגרש:

17,000 מ"ר

סטטוס:

מאוכלס

 
bet yaakov-betar elit.wmv